Największy w Europie innowacyjny zakład druku 3D - produkcji metodą przyrostową - polskiego oddziału belgijskiej firmy Materialise na Bielanach Wrocławskich. Główny projektant Horn Architekci.
Largest in Europe 3Dprinting (selective laser sintering) innovative technology plant for Polish branch of Belgian company Materialise in Bielany Wroclawskie. Designed by Horn Architects.